Rep. Dem. del Congo

KIMBONDO

CASA DI FORMAZIONE

MISSION CATHOLIQUE – FILLES DE S. MARIE DU JARDIN
Cité Mama Mobutu – CP 16181
KINSHASA 1
Rep. Dem. del Congo

MISSION CATHOLIQUE- FILLES DE S. MARIE DU JARDIN
Paroisse Ste. Angela Merici
Mpasa II – BP 1800
KINSHASA 2
Rep. Dem. del Congo